Kuu: oktoober 2021

Liikumisvõimaluste arendamine kui teadlik maraton

By ramon

Ma usun, et iga inimene teab, kui oluline on tervis. Sama oluline on aga ka teadmine sellest, missugused on sinu nõrkused ja tugevused – see on oluline teadmine eesmärkide seadmiseks. Samamoodi on ka piirkonna ja spordiobjektide arendamisega. Elva vallas on rõõm liikuda. Liikumist ja sportimist toetab siinne sportlik ja looduskaunis atmosfäär – õhk on täis…

Maal on hea elu!

By ramon

Olen terve elu elanud Valguta külas ja kavatsen ka oma tuleviku siin veeta. Meil on Valgutas oma külapood, seltsimaja ja tervist edendav armas Valguta Lasteaed-Algkool, mis tähistab oktoobris enda 32. sünnipäeva. Pisikeses  majas on liitklassid ja lasteaed. Külas on suurepärased tingimused kasvamiseks, õppimiseks, töötamiseks ja vaba aja veetmiseks. Olen alati tundnud huvi mind ümbritseva elu…

Kogukondade turvalisus

By ramon

Minu jaoks on kõige südamelähedasem teema kogukondade edendamine, lõimimine ning ühtsustunde loomine erinevate huvigruppide vahel. Eriliselt pean oluliseks kogukondliku turvalisuse arendamist, läbi mille loome oma elanikele, nii noortele kui täisealistele, elamiseks piirkonna, kus on tõeliselt hea elada. Heaolu on ju teadupärast näitaja, läbi mille saame hinnata inimeste vaimset, füüsilist ning sotsiaalset tervist. Kõigi nende maksimaliseerimiseks…

Valikuvõimalustega tulevikku

By ramon

“Õpetaja mõjutab igavikku, ta ei saa kunagi öelda, kus tema mõju lõpeb…“(Henry Brooks Adams) Mina pean oluliseks inimlikkust ja usun, et inimene saab õnnelik olla vaid siis, kui teeb rahulolutunnet pakkuvat tööd ning saab aru, milleks ta siia maailma on sündinud. Mina oma igapäevaelus tööl seisan selle eest, et Puhja Kooli noored saaksid võimalikult mitmekesise…

Malevad suurendavad noorte ettevõtlikkust

By ramon

Viimastel aastatel on noortekeskuste tähtsus mitteformaalse õppe pakkujana oluliselt suurenenud. Paljuski on sellele kaasa aidanud huvitegevuse- ja huvihariduse toetus, mille läbi Elva vallas on erinevad noortekeskused pakkunud eriilmelisi huviringe. See, et noorel on võimalik kodu lähedal tarbida tasuta huviharidust kindlasti vähendab ääremaastumist ja soodustab koostööd valla erinevate keskuste vahel. Koostöö just selles osas, et igal…

Sinu Elva vallas on parem vallavalitsemine!

By Marika Saar

Kõige kummastavam nende valimiste juures on konkurentide etteheide, kuidas täna juba tegutsevatel vallajuhtidel ei tohi olla mitte ühtegi uut mõtet, suurt visiooni, sest kohe tekib küsimus, miks me juba neid ideid ei ole ellu viinud. Kõiki ideid ei olegi võimalik ellu viia ja kõiki probleeme lahendada, valla juhtimine on tegevus, mis toob endaga kaasa iga…