Kuu: mai 2021

LIVE 7. Väärt elukeskkond: küsimused ja vastused

By Marika Saar

Kui Elva linnast rääkida, siis seda võpsiku teket linna parkmetsades võiks rohkem joonel hoida. Maano rääkis, et see teema on tõstatatud ka volikogu komisjonis, meil on ilusad männimetsad, aga seal on tekkinud madalam front.  See sõltub parkmetsa hoolduskavast, kas see peaks olemapuutumatu või võiks seal teha töid. Kui see on parkmets, siis mina ka näen,…

LIVE 6. Laste ja perede heaolu: küsimused ja vastused

By Marika Saar

Kui korra päevas võtaks lapsevanema üheks päevaks õpetaja töövarjuks, kas see aitaks kaasa lastevanemate kaasatusele ja tõstaks lapsevanemate arusaama teie tööst?  Ave arvas, et lihtsalt töövarjuks olemisest ei piisa, lapsevanem peaks proovima ise tundi anda, siis tajutakse kui raske on lapsi kuulama panna ja nende tähelepanu saada. Üldjuhul, kui keegi on tunnis vaatleja, siis ka…