LIVE 6. Laste ja perede heaolu: küsimused ja vastused

By Marika Saar

Kui korra päevas võtaks lapsevanema üheks päevaks õpetaja töövarjuks, kas see aitaks kaasa lastevanemate kaasatusele ja tõstaks lapsevanemate arusaama teie tööst? 

Ave arvas, et lihtsalt töövarjuks olemisest ei piisa, lapsevanem peaks proovima ise tundi anda, siis tajutakse kui raske on lapsi kuulama panna ja nende tähelepanu saada. Üldjuhul, kui keegi on tunnis vaatleja, siis ka lapsed on korralikumad. Ka Marju arvas, et töövarjuks olemine tooks selgust lasteaiaõpetaja tööst, kuigi ka täna ikkagi tajutakse, et “kuidas te küll hakkama saate”, kui rühmas on näiteks 16 kaheaastast. 

Mida arvate kogukonnakoolist kui ideest ja kas see on meie kooli tulevikumudel? 

Kogukonnakooli idee, et õppimine toimub kogukonnas, kogukonna inimesed on kaasatud õppetöösse, lapsevanemad on kaasatud enam kooli juhtimisse on väga positiivne. Just maapiirkondades on koolid tugevad kogukonnakeskused ja moodustavad selle südame. Arvame, et senisest enam peab rääkima, mida kogukonnakooli all mõistetakse. Oluline on ka hoida tasakaalu ning mitte minna äärmustesse ning säilitada akadeemilisust ja traditsioone. 

Kuidas on Elva vallas tasustatud huviringi juhendajad võrreldes õpetajatega? Ja kuidas saada valda rohkem LTT huviringide juhendajaid?

Palgatasemes on vahe sees, kui õpetaja miinimum oin 1315 eurot, siis huviõpetaja tase on kuni 1100 eurot, kuid oleme Elva vallas jõudsalt ka huviringide juhendajate tasu järgi aidanud. LTT huviringide juhendajaid tuleb lihtsalt kutsuda Elva valda tegutsema, kui on soov neid ringe rohkem pakkuda. 

Tihti käivad huviringides just need aktiivsemad ja elavamad lapsed (neil tihtipeale päevas 2 huviringi ja spordiringi). Kuidas üles leida need, keda miski nagu ei huvita ja neile huviringid lähemale tuua?

Esiteks on oluline rääkida erinevatest võimalustest ning lapsel peab olema võimalus katsetada, ilma et tekiks kohustus käia. Oluline on ka info kättesaadavus erinevatest võimalustest. Täna on võimaliks saada ülevaade elva.ee huvitegevuse lingilt. 

Teiseks on oluline mitmekesistada erinevaid võimalusi, et igaüks leiaks endale sobiva ringi. Need lapsed, kellele mitte midagi ei meeldi on siiski vähemuses. Peame võimalusi arendama ja tegijaid väärtustama. Kolmandaks on oluline võtmeisikud ja suunamudijad, kui sõpruskonnast keegi käib mõnes lahedad ringis, siis on suur tõenäosus, et ta kutsub ka oma sõbrad sinna kaasa. Neljandaks on oluline pakkuda lastele eeskujusid ja inspiratsiooni läbi erinevate kohtumiste, näiteks tuntud sportlaste, kirjanike, kunstnike,  muusikutega. Viiendaks tuleb ära kasutada erinevaid üritusi, kus saab proovida erinevaid võimalusi, näiteks oli väga tänuväärne Elva Elamusfestival, kus oli väga palju katsetamisvõimalusi. Kuuendaks, kindlasti on oluline, et lapsevanemad, õpetajad, klassijuhatajad vaataksid, et iga laps leiaks endale ühe või kaks koolivälist tegevust. Oleme rääkinud ka lastekaitsespetsialistidega, et kui nendeni jõuavad keerukamad lapsed, siis on oluline analüüsida, kas neil on olemas meelepärane huvitegevus, et nad saaksid oma energiat rakendada ja silmad särama panna. 

Kuidas tuua huviringe lähemale neile kes elavad maapiirkondades? See ühes eelmises saates Priidu poolt mainitud hop on-hop off bussiliiklus ehk oleks suureks abiks siin, tehke ära.

Jah, see tuleb tõesti ära teha:) Oluline on, et inimesed saavad liikuma, sest päris kõiki valikuid igasse keskusesse viia ei saa. Iga taluukse ette ei jõua ja ühistranspordiga, aga põhikeskuste ühendused peavad olema. 

Andekus on ka erivajadus, kuidas Elva vald tulevasi maailmaparandajaid märkab ja toetab? 

Andekust aineõpetajad enamasti märkavad ja jõudumööda pakuvad neile arendavaid võimalusi. Koostatakse ka individuaalseid õppekavasid lastele. Avel on kogemus, et ta alustas loogikaringiga, kuid huvilisi jäi väheks, võibolla peaks erinevad õppeained kokku panema, nt füüsika, keemia, matemaatika koos, mis võimaldaks ka põnevaid katseid teha. Paraku kipub õpetaja tähelepanu minema probleemsetele lastele. Ka huvitegevus võib olla siin andekust toetav, mis pakub erinevaid arendamisvõimalusi ja ka väljundeid esinemisteks. Tekkis idee luua Elva vallas andekate õpilaste keskus, kus lapsed erinevast koolides saavad käia ja oma andekusi arendada. Meil võiks olla OHHOO-keskus. Kindlasti ka talendikonkursi mõte, mis tuli noorte saatest, väärt elluviimist.

Live ülekannet saab järgi vaadata siin – https://fb.watch/5oI03r86d9/