KÕLARUUM

Iga hääl loeb ja seetõttu oleme loonud kõlaruumi. See on koht, kus iga Elva valla elanik saab avaldada arvamust, mida on vaja vallas parendada, millele rohkem tähelepanu pöörata või hoopis positiivselt tunnustada. Sul on võimalik teha seda moonutamata kujul, mida rohkem infot ja häid mõtteid me suudame koondada, seda enam saame arvestada valla erinevate kogukondade huvidega.

VIIMASED ETTEPANEKUD

Üks olulisimaid lahendust vajavaid ülesandeid on suuremate keskuste ja Elva linna vaheliste kergliiklusteede ja jalgratta teede võrgustiku väljaehitamine! Kergliiklusteede võrgustik omab mitmeid kasulikke ja hädatarvilikke funktsioone. Esiteks tõuseb turvalisus mis aktiviseerib saastevaba liikumist. Lastel tekib turvaline võimalus liikuda omale lähimasse keskusesse kooli. Teiseks avarduvad sportimisvõimalused. Kergliiklusteedel on võimalik harrastada erinevaid vabaõhu spordialasid alates keksust lõpetades jooksmise ja jalgrattasõiduga. Kolmandaks on kergliiklustee ja hea jalutamise ja sotsialiseerumise kohaks. Häbiväärne on, et sellised laiapõhjalisi kergliiklusteede võrgustikku pole veel välja ehitatud. Sõites eestimaal ringi on üllatavalt palju kergliiklusteid mis algavad peaaegu ei kusagilt ja lõppevad eikusagil. Samas olen kindel , et nad on seal olevatele inimestele äärmiselt vajalikud. Kergliiklusteede rajajad on näinud nende teede vajadust ja leidnud võimaluse teede rajamiseks. Elva linn võiks nüüd natukeseks pidurdada enda kaunistamist ja mõelda ka nendele kes elavad linna piiri taga.

Rõngu turg on ülivahva nii müüjatele kui ostjatele - Ta on terves Vabariigis teada ja tuntud asukoht. Kõik on sellest vaimustuses., käime siin. Kuid miks Elva Vald ei arenda seda edasi? Uued ja rohkem kioskeid näiteks? Regulatsioon parkimisega on katastroof! Elva vald suudaks kindlasti Rõngu turgu paremini arendada ja reguleerida!

Millal Rannu saab kergliiklustee? Meil on siin palju liikujaid, kuid teeäärsed kohad ei ole turvalised. Suuri masinaid sõidab ka Rannust läbi.

Kus ja kuidas on planeeritud kergliiklus teed. Mure koht on Järvaküla ja Puhja vaheline lõik. Järvakülas küll on piirkiirust alandatud kuid erilist turvatunnet se ei tekita kui vähesed on kes peavad sellest kinni. Eriti suured veokid. Seega kergliiklejate ohutuse tagamiseks oleks kergliiklus tee vägagi õigustatud.

Valla ettevötjad vöiksid korraldada noortele töövarjupäevu, et saada reaalne ettekujutus varjutatud erialast. Ei ole vaja noori karta, neil vaja töest arusaama, kuidas erineva valdkonna ettevötja olla vöi selleks saada, oma valla ettevötjate edulood!

Ka Elva vallas võiks tegutseda "Tartu Meeste Garaaži" sarnane ettevõtmine, mis keskendub keskealistele ja vanematele meestele täiendavate sotsialiseerumis-võimaluste loomisele. Ettevõtmine aitaks parandada meeste elukvaliteeti ja sidusust kogukonnas.

Elva vallas võiks olla virtuaalne muuseum, kus on talletatud kohalik kultuurimälu ning kogu meie kultuuri ja spordiajaloo rikkus. Tore, kui sellest ettevõtmisest kasvaks välja ka külastuskeskus, kus piirkonna ajalooga tutvuda.

Anna meile oma murekohast või ettepanekust teada!​