Malevad suurendavad noorte ettevõtlikkust

By ramon

Viimastel aastatel on noortekeskuste tähtsus mitteformaalse õppe pakkujana oluliselt suurenenud. Paljuski on sellele kaasa aidanud huvitegevuse- ja huvihariduse toetus, mille läbi Elva vallas on erinevad noortekeskused pakkunud eriilmelisi huviringe. See, et noorel on võimalik kodu lähedal tarbida tasuta huviharidust kindlasti vähendab ääremaastumist ja soodustab koostööd valla erinevate keskuste vahel. Koostöö just selles osas, et igal piirkonnal on huvihariduse tegevusi rakendades välja kujunenud niiöelda “OMA MENUKID” ja ei ole ebatavaline, et Rõngu huviringides käivad noored lähedalasuvatest piirkondades nagu Aakre, Rannu, Valguta ja huvitegevuses leidub noori isegi naabervallast Pukast. Lisaks huvitegevuse pakkumisele on just noortekeskused oluline killuke koostöövõrgustikust, et kohalikul tasandil panustada noorte ettevõtlikkust toetavatesse tegevustesse.  

Ettevõtlikkuse puhul on oluline see väike pisik süstida noortesse võimalikult vara. Ehk sama oluline on noortega koosloome sellel teekonnal ja sidus koostöövõrgustik erinevate valla asutustega. Sinu Elva valimisliidu üks eesmärke on tööle saada ülevallaline noorte vabatahtlike võrgustik. Miks, sest valla asutustel leidub tegevusi ja sündmusi, kus on aastaringselt abikäsi vaja.  Noortele vabatahtliku töö võimaldamine panustab ettevõtlikkuse arendamisse ja vabatahtliku töö pakkumine noortele on heaks hüppelavaks malevasse kandideerimisel. Sest just noortemalevate korraldamine üle Eesti on muutunud lahutamatuks suve osaks. Sellel aastal toimetasid Elva vallas neli malevarühma Elva, Puhja, Rannu ja ühendatud Hellenurme-Rõngu rühm.  Samas on noorte huvi malevasuve vastu igal aastal ainult kasvanud ning kõigile hetkel kohti pakkuda ei ole. Selleks, et malevasuvest ei jääks ükski Elva valla noor ilma, tuleb Elva vallal koostöös kohalike ettevõtjatega panustada malevate korraldamisel töökohtade leidmisele nii valla avalikel objektidel kui kohalikes ettevõtetes. Malevad on suurepärane võimalus noorte tegevustesse pitkida ka muid ettevõtlikkus arendavaid tegevusi. Sidustada läbi malevarühmade tegevusõhtute erinevast piirkonnast pärit noori ja kasvatada noortes hoolivust avalike objektide suhtes. On ju teada tuntud tõde, et kui sa oled ühe või teise objekti korrastamisel kaasa teinud ja oma aega sinna panustanud, on see objekt võrreldes teistega olulisem  ja soov on seda objekti ka tulevikus paremini hoida.

Mari-Liis Vanaisak
Rõngu rahvamaja juhataja