Sinu Elva vallas on parem vallavalitsemine!

By Marika Saar

Kõige kummastavam nende valimiste juures on konkurentide etteheide, kuidas täna juba tegutsevatel vallajuhtidel ei tohi olla mitte ühtegi uut mõtet, suurt visiooni, sest kohe tekib küsimus, miks me juba neid ideid ei ole ellu viinud. Kõiki ideid ei olegi võimalik ellu viia ja kõiki probleeme lahendada, valla juhtimine on tegevus, mis toob endaga kaasa iga päev uusi teemasid, küsimusi, vaatenurki, millest omakorda sünnivad uued mõtted ja ideed, mida kõike saaks veelgi paremini või senisest veelgi enam teha. See ongi areng!  

Pean väga oluliseks väärtuseks avatust ja kaasamist ning Elva vald on siin teenäitaja paljudele omavalitsustele. Oleme algatanud olulisemate eelnõude avalikud konsultatsioonid, mis tähendab, et kõik saavad kaasa rääkida ja arvamust avaldada enne kui otsus vastu võetakse. Anname välja nädalakirja, kus on võimalik saada ülevaadet, millest eelneval nädalal osaletud kohtumistel arutati. Tutvustame oma ametnike tööd videolugudega, et anda parem ülevaade, millega nad tegelevad. Kasutame oma kommunikatsioonis veebilehte, äppi ja sotsiaalmeediat ning anname välja infolehte, et kursis saaksid valla tegemistega olla ka need, kellel puudub ligipääs internetile. Jah, meil on probleemne koht infovahetusel Elva linna avalik ruum ja kindlasti saavad infostendid ja/või ekraanid olemas olema juba uuel aastal.  Peame oluliseks kogukondadega suhtlust, vabaühenduste toetamist ja nendega koos valla arendamist.

Sinu Elva vald alustas juba kevadel LIVE-saadetega, et tutvustada meie eesmärke ja tegevusplaane. Saated võeti elanike poolt hästi vastu ning need olid tõesti asjalikud ja väga mõnusa meeleoluga. Tahame jätkata neid saateid ka tulevikus, kus vallajuhid vähemalt kord kuus võtavad olulisemad teemad virtuaalmaailmas kokku ning vallarahvas saab otse küsida.

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia ei ole kunagi olnud lihtsalt paber, mis on kohustuslik kokku panna. See on olnud kogu arengu alusdokument ja seega on selle koostamine, selle täitmise jälgimine ja avalikkusele ülevaate andmine väga oluline ning näeme, et seda saab teha senisest oluliselt interaktiivsemalt. Näen, et oluliselt teadlikumalt peame tegelema innovatsiooniga vallas ning selleks võiks luua eraldi tiimi, kelle eesmärk on mõelda uuendustele ja ka hulljulgetele tegudele, et Elva oleks jätkuvalt teerajaja ning pakuks oma inimestele kaasaegseid lahendusi. Elva vald on aktiivne nii maakondliku kui üleriigilise omavalitsuste liidu töös ning sellega tuleb jätkata- ainult aktiivselt kaasa rääkides on võimalik Elva valla huvide eest seista erinevatel tasanditel ning koostööst võimalikult palju võita meie inimeste heaks.

Lisaks avatusele pean ma väga oluliseks professionaalsust, mis tähendab, et me peame suutma luua meeskonna, kes on motiveeritud ning kelle eesmärgiks on saada oma ala parimaks spetsialistiks. Ja Elva vallas on väga hea meeskond, uskuge mind, jutud pidevast kohvi joomisest, lehe lugemisest ei vasta tõele ning enamus meie meeskonnast annab endast rohkem kui kaheksa tundi päevas eeldaks.

Sõbralikkus on märksõna, mida ma loodan nii ametnikelt kui vallakodanikelt. Rohkem sõbralikkust, kui te pöördute ametnike poole, see viib kindlasti parema tulemuseni, kui hääle tõstmine, sõimamine ja süüdistamine. Rohkem sõbralikkust ametnike poolt, kui tuleb elanikke nõustada, selgitada ja ka aeg-ajalt eitavalt vastata. Sõbralikkus ja positiivne suhtlemine aitab hoida meie kõigi vaimset tervist.

Sinu Elva valla meeskonna eeliseks on kindlasti see, et meil on kogemustega kompetentsed omavalitsusjuhid ning aktiivsed kogukonna edendajad. Me oleme positiivsed, tegusad, meil on kirge ja tahet muuta vallavalitsemine veelgi paremaks.

Marika Saar
Elva abivallavanem