Silt: noorte ettevõtlikkus

Malevad suurendavad noorte ettevõtlikkust

By ramon

Viimastel aastatel on noortekeskuste tähtsus mitteformaalse õppe pakkujana oluliselt suurenenud. Paljuski on sellele kaasa aidanud huvitegevuse- ja huvihariduse toetus, mille läbi Elva vallas on erinevad noortekeskused pakkunud eriilmelisi huviringe. See, et noorel on võimalik kodu lähedal tarbida tasuta huviharidust kindlasti vähendab ääremaastumist ja soodustab koostööd valla erinevate keskuste vahel. Koostöö just selles osas, et igal…