Vallast ja valikutest

By Kristjan Vilu

Elva valla rahvale! Aktiivne valimiskampaania on oma tulede ja viledega käimas ning ilmselt ka teieni jõudnud. Paljud käigud selles „mängus“ on asjakohased, osad vanakooli trikid aga häirivad. Arvamuslugu on üles ehitatud autori enda seisukohtadele, ega pruugi peegeldada kõiki valimisliidu „Sinu Elva vald“ liikmete seisukohti.

KOV valimiste kampaania avapaugu andis valimisliit „Sinu Elva vald“ oma live-saadetega. Üks tagasiside oli, et valla igapäevaelu puudutavad ülekanded võiksid olla tavapärased ka valimiste vahelisel perioodil. Nõustun, et näiteks kord kvartalis võiks valla poolt olla üks sisutihe saade, kas debati vormis koalitsiooni ja opositsiooni liikme vahel või arutelu vormis vallavalitsuse liikme ja vastava valdkonna eksperdiga. Teeme ära!

Suve hakul alustas oma kampaaniat erakond Isamaa. Nii nagu üleriigiliselt, nii ka Elvas, peamiselt vastandudes, mustates ja populistlike loosungitega. Ei pane pahaks, aga Elva vald väärib enamat. Oleme saanud lugeda huvitavaid artikleid volinikest, kes pole justkui oma otsustes vabad. Jah, seoseid volinike, nende eraelu ja  vallavalitsuse vahel on alati otsitud. Seda on ka laiemalt ühiskonnas arutatud, et samas süsteemis palgal olevad, teenust osutavad ja toetust saavad inimesed ei tohiks justkui voliniku kohustusi täita. Olgu, jätame volikogust välja ettevõtjad, haritlased, kogukonna edendajad, spordi- ja kultuuriühenduste esindajad, sest nad kõik võivad olla varem või hiljem omavalitsusega rahaliselt seotud. Küsimus – kellest me siis volikogu moodustame kui kõige aktiivsemad kõrvale lükkame? Oluline on, et need volinikud ei osaleks hääletustel, mis on seotud ühenduste või ettevõtetega, mida nad veavad. Mustajad teavad väga hästi, et kõik vastab seadustele. Kordagi ei väida nad, et mingi osapool on kuidagi korruptiivselt käitunud, rõhutakse eetikale. Väidet, et volinik ei ole oma otsustes vaba, tuleks mustajatel paremini tõestada, sooviks näha fakti, tunnistust, et vallavalitsus on neid survestanud kuritarvitades oma jõupositsiooni. Märkimisväärne on ka eetikast kirjutava seltskonna enda taust – vaata ka: https://elvaelu.ee/2018/03/21/pressiteade-vallavalitsus-lopetas-lepingu-vahur-jaakmaga/?fbclid=IwAR2GI3nLcYta30k4A1IhfPKilzAKJi-7mJIXuDI4TrOO2hl69lWuprp7ceo

Täna vurab mööda Elvat buss, mida ilmestab loosung „Päästame Verevi ranna ja järve!“. Küsimus on, kelle käest seda päästa soovitakse? Verevi ranna ning selle detailplaneeringu saaga on tõusude ja mõõnadega kestnud kogu suve. Jah, selle planeeringu menetlemisel tehti minu hinnangul poliitiliselt halbu otsuseid. Aga rumalus on tänane planeering tühistada nagu mõned ühendused on lubanud. See tähendab, et lähiajal ei saaks Verevi randa ehitada ei sellist rannahoonet, mida vastukampaanias on reklaamitud, ega muid atraktsioone. Uus vähendatud ehitusmahuga planeering nõuaks taaskord ressurssi, nii ajalist kui rahalist. Ainult õhinast jääb valla juhtimiseks väheks, vaja läheb ka teadmisi, kogemusi ja strateegilist mõtlemist. See,  mis sinna randa tulevikus tuleb, nõuab poliitilist kokkulepet. Ilmselgelt puudub tänases volikogus kokkulepe, et hoonestusõiguse konkurss seada planeeringus ette nähtud mahus. Uskuge, puudub ka järgmises. Tänaseks on see nii emotsionaalne teema, et ükski ühendus ei lähe läbi seina seda teemat päevakorda tõstma. Teiseks, vaatame tänast turismisektori olukorda – peab olema päris massiivne KOV poolne garantii kulude katmiseks, et keegi oma kapitali täna sellesse projekti paigutaks. Verevi saaga võiks kokku võtta selliselt, et osa poliitikuid ei taha kommunikeerida, et see projekt oma algse eesmärgiga ebaõnnestus, osa ei saa üldse aru, mis seis täna on, osa kasutab esimeste kommunikatsiooni puudusi oma valimiskampaanias ning viimane osa näeb tänases planeeringus võimalust tõsta ranna atraktiivsust. On see siis mõistliku rannahoone, atraktsioonide vms näol, nagu varem öeldud, see nõuab uue volinike ühist nägemust ja rahva poolehoidu.

Mis puudutab ujulat ennast, siis on selge, et see on suurim ühinemisel ja eelmistel KOV valimistel antud lubadus, mis tänaseks täitmata on. Selge on see, et ujulat oli ja on võimalik rajada, kõik on valikute küsimus. Tänane koalitsioon on tõenäoliselt hinnanud rohkem tasakaalus arengut erinevates valla piirkondades, väiksemate püsikuludega rajatisi, kvaliteetse kliimaga haridusasutusi jne. Ka minu arvates oleks mingeid valikuid saanud teha varem, teistmoodi ja paremini läbi mõeldult, aga samas olen teisest küljest ka rahul selle elukeskkonnaga, mida pakub meie piirkond täna. Kui me vaatame uue perioodi strateegiale otsa, leiame sealt näiteks Elva gümnaasiumi remondi, linnastaadioni uuendamise, Verevi järve seisukorra parandamise.

Reaalne olukord on selline, et kõike, mida vallakodanikud ootavad, ei saa, isegi kui mõni poliitiline jõud väidab oma lubadustes, et see on võimalik. Valimisliidus „Sinu Elva vald“ oleme seda meelt, et Elva vajab ujulat ning oleme valmis selle nimel pingutama. Samas anname endale aru, et plaan rajada seda vaid omavalitsuse vahenditega, nõuab pikemat strateegiat ja poliitilist kokkulepet, sest vastasel juhul, ei jätku vahendeid millegi sellise korda tegemiseks, mis on täna halvas seisukorras, või tähendab see alarahastust mingitele piirkondadele või valdkondadele. Nagu juba kirjutasin- valikute küsimus.

Valikute küsimus on ka Elva valla uue volikogu koosseis. See on valik, mida teeb Elva valla rahvas ja see on tähtis valik. Mul on valimistele kaks ootust, esiteks et uued volinikud oleksid hea analüüsivõimega ja arvestavad ning sama ootan ka valijatelt – ärge laske ennast hirmutada, ärge tehke valikuid ühe lubaduse või emotsiooni pinnalt, te võite hiljem sügavalt pettuda nende persoonide teistes valikutes.

Valimisliit Sinu Elva vald:

  • ei hakka lubama kõike, mida valijad kuulda soovivad;
  • ei keskendu valimistel üksikutele objektidele, vaid vaatame valda kui tervikut;
  • ei kao valijate jaoks ära peale valimisi;
  • on energiline ja teotahteline;
  • analüüsib valikuid ja põhjendab otsuseid;
  • on Teie valik.

Kristjan Vilu