Sinu Väärikas Elva vald

By ramon

Elva vallas elab 3157 inimest vanuses 65+ eluaastat, kellest igaüks peab tundma ennast väärtuslikuna. Tundma, et ta on oma kohaliku omavalitsuse jaoks oluline, saama võimaluse panustada vastavalt oma võimetele ja soovile kogukonda ning valla arengusse. Meie eakad moodustavad 21,6% kogu valla elanikest ja väärivad häid elutingimusi, toetavaid ja läbimõeldud teenuseid, kvaliteetseid ja jõukohaseid vaba aja veetmise võimalusi, meelelahutust, mõnusat kohta kuhu kokku tulla ja kus olla. Teada on ka tõsiasi, et aktiivne pensionipõlv hoiab nii vaimse, kui ka füüsilise tervise paremana ning hinge rõõmsamana.

Mulle on lapsest saadik meeldinud pigem olla oma eaka naabritädi seltsis või sõita mööda Eestimaad ringi koos vanavanematega. Kuulata nende lugusid, muresid ja rõõme, panna kõrva taha õpetlikke momente ja elutarkust. Olen näinud pere ringis pealt, kuidas pensionile jäämine võib inimest muuta, viia ta depressioon ja jätta koju nelja seina vahele lõksu. Täna saan öelda, et meie pere väärika aitas sellest august välja just päevakeskus ja seal tegutsev pensionäride ühendus. See andis uuesti elule mõtte, väljakutseid enese teostamiseks ja panustamiseks, võimaluse elada aktiivset seltsielu. Tulemusena sain tagasi elujõulise, tegusa ja rõõmsameelse vanaema veel paljudeks aastateks.

Just tänu oma pere kogemusele olen väga väärikate päevakeskuste, huvitegevuste, erinevate ühenduste ja meelelahutuslikku laadi tegevuste usku. Elva linna väärikad vajavad uusi ja kaasaegseid ruume esimesel võimalusel ning esimene võimalus ei saa olla alles aastate pärast. Nad vajavad kohta, mis oleks soe, kodune ja turvaline, kuhu mahuvad näiteks nii laulu- kui tantsuring,  kangasteljed,  käsitöö- ja kokandusring. Kus oleks ruumi kõiksugusteks tegevusteks,  mida iganes hing ihkab.

Võimalused sellisteks ühistegevusteks peaksid olema mitte ainult Elva linnas, vaid laiemalt tuleks vaadata veelkord üle olukord ka valla üleselt, et vältida inimeste kinni jäämist oma koduseinte vahele ja mõelda sellele, kuidas need väärikad, kes on erinevatel põhjustel eemale jäänud, seltskonda tagasi tuua. Toredaid ja tublisid eestvedajaid meie vallas tuleb märgata ja igakülgselt toetada ning hoida seda sära nende silmis.  

Väärikatel on midagi väga hinnalist- neil on elutarkus ja kogemus, mida tuleks rohkem küsida ja kuulda võtta. Üks võimalus selleks on luua Elva valda eakate nõukoda, mille eesmärk on eakate huvide tagamine, algatuste ja ettepanekute tegemine ja avalike teenuste kohta käiva informatsiooni edastamine. Sild kohaliku omavalitsuse ja eakate vahel, mis tooks väärikate mured, rõõmud ja tähelepanekud lähemale.

Kutsun ülesse rääkima järgneva nelja aasta jooksul rohkem väärikatest ja sotsiaalvaldkonda puudutavatest teemadest. Kuhu ja millise päevakeskuse Elva linna ehitame? Millised on väärikate vaba aja veetmise võimalused ja mida oleks veel vaja, et soodustada omavahelist sotsialiseerumist ja rahulolu tervisega? Milliste funktsioonidega teenusmaja tuleks Elva valda ehitada? Kas seal juures võiks olla ka mäluhäiretega eakatele mõeldud päevahoid, mis aitaks vähendada pereliikmete hoolduskoormust ühtlasi andes nendele võimaluse käia tööl. Need on teemad, mis vajavad arutamist kohe, sest puudutavad paljusid nii juba käesoleval ajal, kui ka tulevikus. 

Elva vald, kus mina oma perega soovin elada, märkab iga abi vajavat väärikat. On kohaks, kus kogukond ja valla valitsemine on eakaid toetav ja väärtustav ning tagab oma inimestele järjepidevalt parendatud toetused ja teenused.

Teele Kravtšenko

Üliõpilane