Milleks Sinu Elva vald?

By Priit Värv

Aastal 2017 ühendati kuus eraldiseisvat omavalitsust – Puhja, Rannu, Rõngu, Palupera, Konguta vald ning Elva linn, üheks suureks Elva vallaks. Märkimisväärselt suur muutus kui arvestada, et need kuus omavalitsust olid loodud aastal 1991 ning 26 aastat oldi toimetanud ja arenenud iseseisvalt ning enda kogukonna inimeste paremate soovide, teadmiste ja unistuste järgi.

Ühinemise eesmärgiks oli jätkusuutlikku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine, et parandada valla elanike elukvaliteeti ja arendada taristut. Oluline oli, et üheskoos läbi iga omavalitsuse arengupotentsiaali ja tugevuse leida tasakaal ja minna vastu eesseisvatele väljakutstele. Loodi ühendatud vald – Minu, Sinu, Meie Elva vald!

Möödunud on neli aastat ja võime kindlasti öelda, et selle ajaga on tehtud palju. Soovitud eesmärkidest on saavutatud suur hulk ja mitmedki hirmud, mis meie inimesi vaevasid, on saanud lahenduse. Kindlasti on nii mõnedki lahendused olnud isegi paremad kui varem. On töötatud selle nimel, et iga Elva valla elanik tunneks, et see on just temale loodud ja sinu Elva vald töötab just sinu ja sinu lähedaste ning sõprade heaks.

Kas me aga oleme jõudnud kõikjale ja kõikideni? Võiksime jõuda. Paratamatu on, et aktiivsemalt ja häälekamalt kaasa rääkivad kogukonnad on saanud mõnevõrra rohkem kui teine vaiksem ja vähemhäälekas kogukond. Kas see häälekas kogukond tunneb rohkem, et see loodud vald on just nende Elva vald või on see ka tagasihoidlikumatele Sinu Elva vald. Võiksime ju igas Elva valla nurgas küsida „Milline on Sinu Elva vald?“. Ja me peamegi seda tegema. Me peame teadma ja tundma milline on Sinu Elva vald Puhja, Väike-Rakke, Rõngu, Palupera või Elva inimese jaoks. Igal piirkonnal on oma eripära ning kui soovime seda mitmekesisust säilitada siis on oluline tuua kokku võimalikult laiapõhjaline rühm inimesi erinevatest piirkondadest, erinevatelt ametitelt, erinevate kogemustega ning erinevatest ajastutest, et meil oleks inimesi kelle käest küsida – milline on just Sinu nägemus ja Sinu Elva vald.

Kui sa tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui sa tahad jõuda kaugele, mine koos” (Aafrika vanasõna).

Tuua kokku, ühise laua taha, inimesed kellel on soov, tahe ja on mida öelda, ei ole sugugi lihtne ülesanne. Tihti saavad takistuseks erinevad vaated elule, tööle, toimetustele ja poliitikale. Just poliitika on see mis inimesi aruteludest eemale peletab ja seda mitte selles mõttes, et kohalikul tasandil oleks isikuliselt probleeme ühte või teise erakonda kuuluva inimesega, vaid just see kuidas riigi tasandil ühe, teise või kolmanda, neljanda erakonna juhid tegutsevad või millega silma paistavad. Me ei taha vastanduda, me ei taha vaenata, me ei taha näpuga näidata – me tahame siin, meie endi kodus, toimetada, areneda, luua uusi võimalusi ja elu edendada, et meil siin, Elva vallas, oleks kõige parem elada. Kogemused näitavad, et kohalikul tasandil tegutsevas aktiivgrupis, töörühmas või valimisliidus on inimesed meelsamini nõus oma soovide ja mõtetega kaasa lööma. Ja me ju tahame, et meiega räägiks inimesed kellel on soov, tahe ja on mida öelda. Ja me tahame teada milline on Meie, Teie, Minu – Sinu Elva vald!

Priit Värv, volikogu liige ja ettevõtja