LIVE 1. Parem vallavalitsemine: küsimused ja vastused

By Marika Saar

Aitäh kõigile Sinu Elva vald esimese live-saate vaatajatele, kuulajatele ja küsijatele. Enamus küsimustele leiab vastuse meie LIVE-videost, kuid toome vastused ära ka blogis.

Kentsi järve projektil tööd käivad igapäevaselt aga kas finantsi jätkub ning kas soovitud/loodetud vabaaja veetmis võimalustele on ka teenuse pakkujaid juba olemas?

Kentsi järve tööd käivad väga usinasti ning on kenasti graafikus. Tööde teostajal on kasutusel väga nutikad lahendused ning tõesti varajastest hommikutundidest masinad toimetamas. Meil on väga hea järelevalve ning valla poolt on esindaja samuti pidevalt olemas. Vabaaja veetmise võimalustest niipalju, et ka jätkutöödele on raha olemas. Leader suurprojektide meetmest oleme saanud toetuse ujuvsildade, inventari, regulaatori remondi, kommunikatsioonide ühendamise jne. jaoks. Liigume nendega samuti jõudsalt edasi. Konkreetselt teenuste pakkujaid veel olemas ei ole aga tegeleme ja kindlasti suudame ka need õigeks ajaks leida.

Kuidas inimesi ärgitada rohkem kaasa lööma, kaasa mõtlema ja konstruktiivset tagasisidet andma, mitte ainult kritiseerima?

Oluline on see, et inimeste ettepanekud ei jääks tähelepanuta ning saaksid vastuse. Isegi, kui see vastus on selline, et ei oska vastata. Oluline on ka inimesi innustada ettepanekuid tegema ja neid tunnustada. Kuigi meil on tõesti palju kanaleid mille kaudu infot levitatakse kuid tihti tundub, et siiski ei jõua info inimesteni. Kas see on tingitud info ülekoormusest või on mingid muud põhjused, miks info inimesteni ei jõua. Otsesuhtlus on kindlasti kõige mõjuvam viis inimeste kaasamiseks.

Konstruktiivsest tagasisidest võib saada kriitika siis kui inimene tunneb, et tema tagasiside jääb tähelepanuta. Siit ka küsimus, et kas sellised live arutelud võiksid saada tulevikus järjest tavapärasemaks ka peale valimisi, et inimesed tunneksid, et neid kuulatakse ja ka vastatakse?

Kindlasti tagame selliste LIVE aruteludega jätkata, meie arvates on see väga hea ja vahetu võimalus otse inimestega suhtlemiseks. Kindlasti oleme seda meelt, et ka pärast valimisi peaks selliste ülekannetega jätkama. Miks mitte luua selline võimalus edastamaks valla juhtide ja ka ametnike pöördumisi ning infotunde. Sellest võiks saada hea tava. 

Kutsume kindlasti inimesi kasutama ka meie veebilehe Kõlaruumi, et edastada enda küsimused juba ennem järgmist ülekannet. Tulevaste ülekannete info ja teemade valiku anname kindlasti alati ennem teada.

Kuidas tekitada Elva valda sotsiaalset kapitali maksumaksjate näol?

Selleks on vaja luua väga hea elukeskkond ja positiivne maine meie vallale ning lisaks on piirkonda vaja uusi elamuarendusi ja ettevõtlust, mis looksid töökohti. Sagedasemad ühistranspordi ühendused, erinevate vallakeskuste vahel, annaksid täiendavaid võimalusi nii teenuste kasutamiseks ning ka liikumiseks töökoha ja kodu vahel. Meie usume, et Elva vallas on juba praegu hea elada ning pidevalt arenev keskkond kutsub inimesi siia ainult juurde.

Kui palju kasutab Elva Vald kohalikke ettevõtteid ?

Elva vallavalitsus kasutab Elva ettevõtjate tooteid ametlikeks kingitusteks ning ka kooli- ja lasteaiatoidu puhul eelistame kohalike toodanguid. Loomulikult on kohalikke ettevõtjaid osutamas vallale teenuseid ning ka investeeringuobjektide puhul on kohalikud ettevõtjad aeg-ajalt osutanud hanke võitjateks. Järgima peab kindlasti seadusest tulenevaid nõudeid ning siinkohal ongi oluline tähelepanu juhtida sellele, et alati ei saa kohalikke eelistada ning läbi hangete tuleb välja selgitada parimad pakkumised. Kõiki Elva valla elanikke aga kutsume loomulikult tarbima Elva valla ettevõtjate pakutavaid tooteid ning teenuseid.

Kuidas peatada noorte väljarännet vallast Tartu või Tallinna poole?

Noorte väljarännet otseselt peatada ei olegi vaja, kui noored liiguvad edasi õppima kõrgkoolidesse ja kutsekoolidesse. Oluline on, et noored tahaksid tagasi tulla piirkonda ning selleks me peame pakkuma väga head elukeskkonda. Tähtis on, et oleks väga head tugiteenused nagu lasteaiad ning koolid ja peab olema mitmekesiseid võimalusi enda teostamiseks ning kvaliteetseks vabaajaveetmiseks.

Võtmetegevus haridusvaldkonnas aastal 2022?

Loodetavasti jõuame Elva valla hariduse kvaliteedi kokkuleppe valmis juba selleks õppeaastaks, kuid aastal 2022 tuleb avada uuesti haridusvõrgu analüüs ning langetada vajalikke otsuseid. Soovime ka tegeleda noorte ettevõtlikkuse arendamise strateegiaga.

Kuidas vald saab aidata hetkel kriisi sattunud turismiettevõtteid? Kuidas saada Elva vald tuntuks turismipiirkonnaks aastaks 2022?

Omavalitsus rahalist toetust pakkuda ei saa, kuid kindlasti saame ettevõtjaid nõustada ning tegeleda piirkonna turundamisega. Hetkel oleme koostamas piirkonna brändistrateegiat, mille käigus ongi eesmärk meie tugevustele tuginedes bränd välja kujundada. Kui suvel on võimalik teha üritusi, siis kindlasti see elavdab piirkonda, nt Rally Estonia, kohvikutepäevad, liikumis- ja spordifestival, lastelaagrid jms. Kogu piirkonna ühisturundus on kindlasti oluline ning kindlasti on oluline ka koostöö turismiettevõtjate vahel.

Mis on üks asi, mille värske valimisliit kindlasti ette võtab ja ära teeb?

Ühte asja on keeruline välja tuua, kuid kuna küsija oli pärit Puhja piirkonnast, siis tõime välja Järvaküla-Puhja kergliiklustee, Puhja kogukonnakeskuse, Kavilda Ürgoru puhkepiirkonna loomine, Puhja terviserajad, kuid kindlasti vajab parendamist transport ja vaja on kergliiklusteede rajamise realistlikku kava. Marika tõi välja noorte ettevõtlikkuse arendamise strateegia koostamise. Me teeme ikka palju ära!

Live ülekannet saad järgi vaadata siit – https://www.facebook.com/100731965205154/videos/437101277376077