LIVE 4. Tegijad noored: küsimused ja vastused

By Marika Saar

Noortevolikogu juurest olid külas Andero Ojamets ja Miia Uibo (pildil mõlemad sinises)

Miks on vaja noortevolikogu? Noortevolikogu on vaja selle jaoks, et noorte hääl Elva vallas kõlaks ning noorte vaba aega rohkem sisustada. 

Kas Elva vallas noorte hääl kõlab piisavalt? Kuigi palju ikka aga arenemisruumi on küllalt. 

Millega on noortevolikogu tegelenud? Saanud ühtseks meeskonnaks ja osalenud erinevatel koosolekutel. Samuti avasid noortevolikogu noored päris enda noorte kohviku Elva kohvikutepäeval 2020. Samuti toimetasid ja organiseerisid nad ka Elva Elamusfestivalil #noortelavaga, kuhu olid esinema kutsutud erinevatest Tartumaa piirkonadest andekad noored. Eriolukorra ajal 2020. aasta kevadel, mil toimus vaheaeg korraldasid noortevolikogu liikmed aktiivsusmängu “Aktiivne vaheaeg” kui ka Elva valla kohta käiva veebiviktoriini “Testi oma teadmisi koduvalla kohta…”

Mis sündmused jäid Andero´le ja Miia´le kõige eredamalt meelde? Anderole jäi kõige rohkem meelde Elva Kohvikutepäeval kohviku avamine ja Miiale jäi meelde ja meeldis kõige rohkem Elva Elamusfestival. 

Mis on Elva valla noortevolikogu tulevikuplaanid? Kõige suurem plaan on hetkel noortevolikogu kandideerimise-kampaania organiseerimine ja selle kallal töötamine. Samuti ka noortekonverentsi #Kriis korraldus.

Mis on üldse noortekonverents #Kriis? See on Elva valla noortekonverents, mis kannab pealkirja #Kriis. Konverentsil käsitleti 2019. aastal kiusamist erinevates vormides (küberkiusamine, sotsaalne kiusamine jne). 

Kas praegusel koroonaajal on noored vaimselt terved? Kui eelmisel kevadel oli isegi normaalne kodus olemine siis praegu on see natukene keerulisem olla ainult ühes ja samas keskkonnas.

Mida on Anderole ja Miiale andnud noortevolikokku kuulumine? Anderole on andnud juurde hulgaliselt kogemusi ürituste korraldamisel. Samuti on Andero saanud sõna sekka öelda ka Elva valla noorsootöö küsimustes. Miia on saanud juurde kogemusi ürituste korraldamises, esinemistes, projekti kirjutamistes ja paljudes muudes valdkondades veelgi. 

Miks on noortevolikogu vajalik omavalitsusele? Mari-Liisi hinnangul on noortevolikogu väga suur ja vajalik partner noorsootöötajatele. Samuti on noortevolikogu liikmed aktiivsed vabatahtlikud erinevates sündmustes jne. 

Kui palju on noortevolikogu alates 2019 aasta valimistes kasvanud ja mida peaks noor tegema, kui ta tahab astuda noortevolikogu toetajaliikmeks? Kandideeris noori noortevolikokku 9 ja hetkel on neil liikmeid 11.

Kas noortevolikogul on igas koolis esindajad olemas ja mis määral tehakse koostööd õpilasesindustega? Hetkel on noortevolikogu liikmeid olemas igast piirkonnast. Koole, kus noortevolikogu liikmeid ei ole on ainult Aakre, Valguta ja Konguta. Õpilasesindustega on koostöö olnud väga hea ja sage. 

Kuidas on Elva valla noortevolikogu silma paistnud Tartumaal? Just Elva valla noortevolikogu paistab vägevalt silma kõigile Tartumaa omavalitsustele ning on suureks eeskujuks teistele. Samuti on ka Eesti Noorteühenduste Liit kiitnud Elva valla noortevolikogu tegevust. 

Kas noored teavad piisavalt KOV valimistest või võiksid just vastupidi veel rohkem teada? Noored teavad ja kuigi palju huvituvad sellest aga valimiste kohta käivat infot jääb noortele väheks. 

Kui palju räägitakse koolist KOV valimistest noortele? Räägitakse ainult vähesel määral ja kui räägitakse siis ei ole rääkija alati erapooletu. 

Kas noortevolikogul on plaanis ise seda teemat puudutada ja tutvustada seda noortele? Jah, on küll.

Mis on noortevolikogu esindajate arvates probleemne teema, mis kütab kirgi? Kindlasti on üks olulisi probleeme transport. Kuid ka noorsootöös leitakse erinevaid lünki, mida saaks muuta. 

Millised on Mari-Liisi kogemused olnud noorte kaasamisega vabatahtlikuks? Mari-Liisi enda kogemused on olnud väga head. Ta on kaasanud erinevates vanuses noori. Samuti on olnud palju erinevaid teemasi ja valdkondi, kus saavad noored kaasa lüüa.

Mis on need asjad/tegevused/võimalused, mis peaks  teie arvates noorte jaoks ühes omavalitsuses olemas olema?

Noortel peaks olema olemas võimalused, mida teha oma vabal ajal näiteks trennid ja erinevad huvialaringid. Olulisel kohal on ka transpordi küsimus, et kuidas nendesse tegevustesse jõuda. Alati on võimalik noorte seas teha ka kiire gallup, et mis tegevusi või üritusi noored ootavad. Üritused on noorte jaoks olulised ja neid alati oodatakse. Kuna igas Elva valla piirkonnas toimetab noortekeskus, siis noortel on alati võimalus oma heade ideedega sisse astuda noortekeskuse uksest, see idee ära rääkida ja läbi koostöö see idee ka teoks teha. 

Miks ei võiks olla üks workshop-peao sari noortele? Iga teine reede või laupäev. Midagi ispireerivat ja lahedat. Saaks midagi uut omandada ja pärast oleks mingi pidu ka. 

Tegelikult on see hea mõte ja idee aga korraldamine nõuab kindlasti palju aega ja energiat. 

Millised oleks need üritused või töötoad mis teid kõige rohkem kõnetaks või millest puudust tunnete? 

Kindlasti oleks üks põhiteema sotsiaalmeedia (erinevad koolitused jne). 

Kuidas saaks Elvasse rohkem tehnikahuviringe, sh robootika ja LTT? Kuidas leida huviline juhendaja? 

Pöörduda erinevatete ettevõtete ja inimeste poole isiklikult. 

Kas noortega tegelejad sh Ülle ja Kristjan on kuulnud erinevatest toetusmeetmetest (ANK oma, Varaait jne) ja kas olete sinna taotlusi kirjutanud? Kas ja kui palju pldse Elva vald sellistest kohtadest toetust küsib? Väga palju kirjutatakse. Samuti neid kohti kuhu kirjutada on piisavalt palju.

Kas Elva vallal on mingi üks lehekülg, kust leida valla erinevaid huviringe, sh koolide ja noortekeskuste omi ja kui ei, siis kas selline asi oleks vajalik? On küll. Info on leitav elva.ee kodulehekülje pealt. Aga see on staatiline selle kohapealt, et seda uuendab Elva valla haridusspetsialist kord aastas sügisel. Samuti on käima läinud ka Arno keskkonna kasutamine, läbi mille saab last registreerida huviringidesse. Kuid arenguruumi veel on. 

Mis on need asjad/tegevused/võimalused, mis peaks  teie arvates noorte jaoks ühes omavalitsuses olemas olema?

Noortel peaks olema olemas võimalused, mida teha oma vabal ajal näiteks trennid ja erinevad huvialaringid. Olulisel kohal on ka transpordi küsimus, et kuidas nendesse tegevustesse jõuda. Alati on võimalik noorte seas teha ka kiire gallup, et mis tegevusi või üritusi noored ootavad. Üritused on noorte jaoks olulised ja neid alati oodatakse. Kuna igas Elva valla piirkonnas toimetab noortekeskus, siis noortel on alati võimalus oma heade ideedega sisse astuda noortekeskuse uksest, see idee ära rääkida ja läbi koostöö see idee ka teoks teha. 

Mis on see üks oluline asi, mida noored on sulle õpetanud?

Kristjan: Noored on näidanud, et ka meie eksime. 

Ülle: Noored annavad vahetult tagasisidet, mida võikis muuta.

Mari-Liis: Noored õpetavad sind olema ise noor.

Kuidas kaasata ülikooli jõudnud noori kodukoha tegemistesse?

Ülle: Neid saab kaasata näiteks karjääripäevadesse, mida ise olen rakendanud.

Pildil vasakult: Mari-Liis Vanaisak, Ülle Närska, Kristjan Moorast, Marika Saar.

Live ülekannet saab järgi vaadata siin – https://www.facebook.com/sinuelva/videos/946761096128118