Ülevaade vallamajandusest 

By Kristjan Vilu

Mõned kuud on uues koosseisus Elva Vallavalitsus ametis olnud ja õige hetk on anda ülevaade vallamajanduse suurematest väljakutsetest ja suundadest. 

Möödumas on keskmisest lumerohkem talv, mis pakkus väljakutseid nii teehooldajatele, vallavalitsusele kui ka liiklejatele. Kahetsusväärselt esines samu probleeme, mis ka möödunud aastatel, aga talve jooksul said paljud probleemkohad siiski lahendatud. Kõik talihoolde lepingud lõpevad käesoleva aasta esimeses pooles ja valmistame ette uue perioodi hankeid. Hajaasustuse ja alevike talihoole tingimustes suuri muudatusi plaanis ei ole, küll aga hindame üle Elva linna III järjekorra tingimused ja põhimõtted, et ka nendel tänavate seisukord oleks oluliselt parem. 

Talv on märkimisväärselt lõhkunud ka meie tänavate katteid. Löökaukudega tegeletakse igapäevaselt, halvemad lõigud parandatakse püsivamalt mai kuu jooksul. Palu tee seisukord on nii halb, et sellele ehitame freesipurust aluskihi juba märtsi kuu jooksul. Pindamine sinna peale toimub mai kuu jooksul kui ilmastik seda võimaldab. 

Suurematest tänavatest on sel aastal remondis Puiestee tänav, eeldatav ehitusperiood aprill – september. Pikal tänaval teostatakse mai kuus garantiitöid, mis on seotud torustike töödega, aga taastamisele läheb ka tänava katend töö tsoonis täis laiuselt. Kavandamisel on osaline Supelranna tänava remont, mille valmimise tähtaeg on juuni. 

Kindlasti liigume edasi ka teede kõvakatte ehitamisega, paraku mitte küll soovitud mahus. Hinnatõus on ette näha nii transpordi kui ka bituumeni puhul, mis mõjutavad ka kõvakatte ehituse hinda. Sama eelarve juures meie võimekus investeeringuid ellu viia kindlasti väheneb. Teeme tööd lisavahendite leidmiseks. 

Hetkel on pooleli Mahlamäel kergliiklustee projekteerimine, et saaksime aprilli kuus minna selle ehitamiseks lisarahastust taotlema. Kõikide piirnevate naabritega võetakse projekteerimise käigus kindlasti ühendust, et nad saaksid oma ettepanekud projektile esitada. 

Alustame teede nimekirja korrastamist, mille käigus on plaanitud juurde võtta selge avaliku huviga teed, arvata nimekirjast välja teed, millel puudub avalik huvi ning seada korda õiguslik suhe teealuse maaga. 

Algas ka Kentsi paisjärve paisutus. Eelduslikult on käesoleva aasta suveks Kentsi paisjärv veega täidetud. Võimalik, et kevadel tuleb kaldaalal veel garantiitöid teostada, aga need asjaolud selguvad peale maapinna sulamist – paisutamist need tööd ei sega. Väärt investeering, mida piirkond on juba 14 aastat oodanud, hakkab valmima. Liivarand on samuti valminud ning viimases etapis paigaldatakse purded ja rajatakse autoparkla. Sellega on loodud eeldused piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks turismi sektoris. 

Rõngu kogukonnakeskuse ehitus on mõnda aega seisnud. Läbirääkimised ehitajaga käivad tööde jätkamise osas eesmärgiga, et objekt valmib juunis 2022. Anname koheselt teavet, kui on uudiseid kokkuleppe saavutamise osas. 

Vaatamata hinnatõusule ei ole plaanis suuri muudatusi teenuste pakkumisel. Jaanuaris oli arutelu võimaliku tänavavalgustuse osalise välja lülitamise üle (näiteks vahemikus 01.00 – 04.00). Elektrienergia hind on tänaseks normaliseerunud ehk see valik ei ole hetkel päevakorras. Teehoolduses on samuti eesmärk hooldusintervalli taset hoida vaatamata selgele hinnatõusule ka selles sektoris. Tolmutõrje puhul võib ilmneda oht, et sõjategevuse tõttu ei õnnestu töövõtjatel vajalikku ainet hankida ning tööde alustamine viibib. Sellisel juhul anname kindlasti operatiivset infot. Kruusateede greiderdamisega alustame kohe kui teeolud seda võimaldavad. 

Hinnatõus mõjutab pea kõiki teenuseid, nii on ka kaugküttega, mille hind on otseselt seotud kütte hinna tõusuga. Rõngu kaugkütte teenuse tarbijad on ilmselt kätte saanud hinnatõusu teatise, mis on konkurentsiameti poolt kinnitatud. Olen suhelnud nii teenuse osutajaga kui ka konkurentsiametiga, et ei ole loogiline kui läheme õliküttelt üle hakkepuidu küttele ning hind tõuseb ligi 20%, mis tähendab, et tänane lõpphind on Rõngu tarbija jaoks ligikaudu 1,7 korda kallim kui meie teistes piirkondades. Kõrgem hind on põhjendatud pikkade trassidega ja väheste liitujatega, ehk et alevik ei ole nii kompaktne kui näiteks Rannu või Puhja. Leppisin teenuseosutajaga kokku, et vaatame koostöös üle võimalikud trassikaod ja uute liitujate võimalused, et kaugkütte hinda Rõngus alla tuua. 

Üritan teile õige pea anda ülevaate ka meie plaanidest heakorra ja vallavara valdkondades. 

Abivallavanem 

Kristjan Vilu