Hoolitsetud kodukoht

By ramon

Minu jaoks on oluline, et Elva vallas oleks hästi korraldatud keskuste haljasalade hooldamine ja lilledega kaunistamine, teeäärte niitmine, parkide hooldamine ja ka järvede tervendamine. Muuseas ka ojade puhastamine ning olen isiklikult juhtinud tähelepanu Käo oja puhastamise vajadusele ning aidanud kaasa selle korraldamisele. Verevi järve tervendamine on planeeritud ka valla eelarvestrateegias.

Sinu Elva valla tegevusplaanis on palju ideid, mis juba hästi täna toimivad, nt lagunenud hootele lammutamise toetamine või fassaadide ja aedade uuendamise toetamine, kuid palju on ka teemasid, millega on olnud probleeme, nt niitmise korraldamine nii haljasaladel kui teede äärtes. See on teema, mida kindlasti saaks paremini korraldada. Probleeme on olnud suvel suurte ürituste ajal ka prügikastide ületäituvusega ning olen saanud tagasisidet, et see probleem on ka Elva linna kalmistu juures.

Kuid kiita võib kauneid lilleseadeid erinevatel aastaaegadel avalikus ruumis ning oluline, et need kaunistatud haljasalad jõuaksid üle valla kõikjale, ka väiksematesse keskustesse. Lisaks on tähtis, et ka jõulude ajal oleksid kaunistatud nii Elva linn kui ka väiksemate keskuste tänavad. Väga tore, et vabariigi aastapäeval ja taasiseseisvuspäeval väikesed riigilipud tänavavalgustuse postidel kaunistasid tänavaid.

Regulaarsemalt tuleb hooldada ka erinevaid mõisaparke, puhekalasid ja matkaradasid. Päris rahul tänase olukorraga olla ei saa ning see puhealade ja matkaradade korrashoid on oluline nii elanikele kui külalistele. Kokku tuleb leppida, millised on prioriteedid ning nende järgi tegutseda. Lisaks hooldamisele peaks üle vaatama, milliste radade juurde on vaja lisaks panna prügikaste, infotahvleid või rajada käimlaid ja parkimisalasid.

Sinu Elva vallas on väärt elukeskkond!

Serjoža Smorodin

Elva vallavolikogu liige